Print Icon
 
   

/campaigns/org20082767984/sitesapi/files/images/20082768094/STAMINA_logo.png

   

STAMINA Newsletter: 4. vydání

   

Vítejte ve zpravodaji projektu STAMINA, průvodci naší nejnovější prací a novinkami.

 

STAMINA je projekt H2020 (č. 883441) vyvíjející platformu chytré podpory, která bude pomáhat odborníkům v oblasti řízení pandemických krizí na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Sada nástrojů STAMINA bude doprovázena souborem pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a osvědčených postupů v meziorganizačních plánech připravenosti a reakce.

 

Konsorcium STAMINA sdružuje různorodou škálu odborníků a organizací, včetně osob s rozhodovací pravomocí, politiků, národních plánovačů, veřejných orgánů, zdravotnických pracovníků, regionálních agentur pro krizové řízení, záchranářů, nevládních organizací, sociálních vědců, (bio)informatiků, výzkumných organizací a IT experti.


Více o projektu čtěte zde

   
   

1. mezinárodní summit společnosti STAMINA pro řízení pandemie

Ohlédnutí za 1. mezinárodním summitem STAMINA o řízení pandemie

Dne 18. května 2022 se partneři a zainteresované strany projektu STAMINA poprvé od zahájení projektu osobně setkali během 1. mezinárodního summitu o zvládání pandemie ve Valencii (Španělsko), který organizovala a hostila místní policie ve Valencii.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v117_1656582736968_stamina_event3.39.48_pm.jpeg

Tento summit byl fórem pro diskusi a debatu pro odborníky na vysoké úrovni, aby prezentovali ponaučení získaná z probíhající pandemie, sdíleli a diskutovali o způsobech, jak tyto poznatky aplikovat, abychom byli lépe připraveni na budoucí zdravotní krize a zvládali je.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v97_1656505231357_stamina_event2.29.46_pm_1536x692.jpeg

Zástupci projektového konsorcia se podělili o pokrok projektu STAMINA a prokázali užitečnost nástrojů STAMINA, které pomáhají koncovým uživatelům lépe zvládat pandemie a způsoby, jak dosáhnout koordinovanějšího úsilí mezi zeměmi v EU i mimo ni.


Přečtěte si více

   

Nejnovější zprávy o projektu

Užitečnost nástrojů STAMINA pro efektivnější péči o pacienty během pandemií

Partner projektu STAMINA, Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor (HCM) ze Slovinska, přispívá do projektu z pozice koncového uživatele a hraje klíčovou roli jako demonstrátor testovacích scénářů. HCM testuje a demonstruje inteligentní rozhodnutí podpora pro predikci a řízení pandemie vyvinutá konsorciem STAMINA.


Prostřednictvím nástrojů projektu STAMINA financovaných z programu EU Horizont 2020 zaznamenali partneři jako HCM zlepšení a zvýšili svou kapacitu snadno poskytovat kvalitní péči o pacienty. Projekt se nadále snaží zpřístupnit a zpřístupnit tyto nástroje pro zlepšení řízení pandemie v blízké budoucnosti.


Další informace

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v53_1656500479605_pexels_laura_james_6098051_2048x1365.jpeg
Získejte maximum ze svých dat pomocí vizuální analýzy

V pandemické krizi potřebují první zasahující a tvůrci politik získat přehled z dat a činit rozhodnutí založená na důkazech. Jak ale můžeme dát našim datům smysl? A jak je lze sdělit širokému spektru publika? Vizuální analytika nás zachraňuje. Co je ale vizuální analytika a jak ji můžeme dosáhnout?


Ve STAMINA vyvíjíme řadu řešení pro podporu připravenosti a reakce na pandemickou krizi. Naším cílem je vybavit osoby s rozhodovací pravomocí vhodnými nástroji pro řešení složitých rozhodnutí na operační, taktické a strategické úrovni. Nezbytným prvkem v tomto úsilí je schopnost spravovat data a získávat vhled, věrohodně předpovídat, mít komplexní situační povědomí a zohledňovat veřejné mínění. To vše by navíc mělo být komunikováno mezi různými týmy a veřejností.


K tomuto cíli poskytujeme nejen vizuální analýzu dat, ale jdeme ještě o krok dále a poskytujeme prediktivní vizuální analýzu a vizuální analýzu informovanosti o situaci.


Přečtěte si více

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v53_1656500476016_pexels_burak_kebapci_186461_2048x1365.jpeg

Detekce vznikajících nemocí

Pandemie COVID-19 prokázala důležitost včasného odhalování a screeningu nově se objevujících onemocnění. Pandemie poukázala na to, jak snadno lze systémy zdravotní péče dohnat k jejich limitům, a odhalila slabiny systémů zdravotní péče, včetně finančních kapacit a dostupnosti personálu a infrastruktury.


Po téměř dvou letech potýkání se s globální pandemií a po 5,8 milionech obětí na životech některé země našly způsoby, jak mohou lidé během pandemie vést normální život. Při zajišťování větší připravenosti na zvládání budoucích pandemií nám zkušenost s COVID-19 poskytuje užitečné ponaučení do budoucna.  


Další informace

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v97_1656505231673_pexels_anton_uniqueton_4021262_2048x1365.jpeg
   

Novinky klastru PREPARE

   

Třináct projektů H2020 financovaných EU se spojilo a vytvořilo klastr PREparedness a resPonnse na mimořádné situAce v Evropě ( euRopE) s názvem (PREPARE). Společně CO-VERSATILECOVID-XCOVINFORMEUR3KALINKSNO FEARPANDEM-PERISCOPE, PHIRI, PathoCERT, RiskPACCSTAMINA and STRATEGY budou zkoumat synergie, výzkumné příležitosti a poskytovat společné aktivity pro maximalizaci dopadu.

 

Přečtěte si více

První stolní cvičení STRATEGY

V červnu se v rámci projektu STRATEGY uskutečnilo první stolní cvičení, které sloužilo jako workshop o interoperabilitě, zaměřené na další rozvoj dohod o workshopu CEN. Odborníci z různých odvětví souvisejících s krizovým řízením, reakcí na katastrofy a standardizací se mohli podělit o osvědčené postupy. a přednést hlavní projevy.  


Další informace

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v126_1656583561093_strategylogo_use_1024x258.png
   

PHIRI – Cesta po Evropě: Mapování zdravotnických informačních systémů pro COVID-19 a budoucí EHDS

Ve čtvrtek 23. června, 10:00-12:00 SEČ, se konala akce „Cesta po Evropě: Mapování zdravotnických informačních systémů pro COVID-19 a budoucí EHDS“, kterou spolupořádaly projekt PHIRI a TEHDAS Joint Action. Během tohoto setkání byly zveřejněny první výsledky dosud provedených hodnocení zdravotnického informačního systému PHIRI COVID-19 v 5 evropských zemích a sdíleny výsled návštěv provedených v 6 zemích projektu TEHDAS s cílem zmapovat systém správy zdravotnických dat a připravenost na vstup do EHDS.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v97_1656505231765_image002.png

COVID-X – klinická událost

COVID-X uspořádal 23. června klinickou akci, kde diskutovali o výzvách, které pandemie přinesla sektoru zdravotnictví a o ponaučeních získaných od jeho managementu. Přednášející na vysoké úrovni z oblasti zdravotnictví hovořili o relevantních tématech, zejména jak může umělá inteligence podporovat zdravotnictví.


To se týkalo dvou oblastí: 
1. Výzvy v systémech zdravotní péče. Nástroje umělé inteligence a jak zlepšit zdravotnické služby. 
2. COVID Management a poučení z medicíny: Příklad CLEOS.


Další informace

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v97_1656505231465_screenshot_2022_06_29_at_13.13.41.png
   

Pro více informací o projektu STAMINA navštivte naše webové stránky:

www.stamina-project.eu

 

Email: info@stamina-project.eu

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/111732000000160386_zc_v97_1656505231920_screenshot_2022_06_29_at_13.16.49.png
   

Our mailing address is:

Trilateral Research

1 Knightsbridge Green

London

SW1X 7QA

United Kingdom

info@stamina-project.eu

You are receiving this email as you signed up for our newsletters.

Want to change how you receive these emails?

You can Unsubscribe or Update your preferences


   
 
STAMINA EU H2020 - Trilateral Research | 1 Knightsbridge Green, London, SW1X 7QA United Kingdom